Cambodia 2010

Nu finns ett första utkast till rapport från resan till Vietnam och Kambodja 2010. I första hand för att visa bilder. Allt eftersom så kommer jag att uppdatera såväl text som bildval.

Now there is a first draft report from the trip in Vietnam and Cambodia 2010. In the first place to show pictures. Later, I will update both text and image selection.

Här finns några filmer från Kambodja-resan.
Here are some videos from the Cambodiatrip.
Här finns bilder från Kambodja.
Here are some pictures from Cambodia.


www.hgolofsson.se © 2007-2010 • 

www.hgolofsson.se